Metoda - jak działamy?

Nasze zajęcia są dopasowane do indywidualnych wzorców poznawania świata. Angażują w równym zakresie 3 podstawowe zmysły: słuch, wzrok i ruch. Dzięki temu z radością pochłaniamy nową wiedzę.

Każde dziecko jest unikalne: posiada własny styl uczenia się, indywidualny sposób poznawania otaczającego świata, odmienne zainteresowania i talenty. Łączy nas chęć osiągnięcia sukcesu, równowagi i radości.

W Akademii Bystrzak rozwijamy 7 filarów sukcesu.

PAMIĘĆ

używamy jej przez całe życie na każdym etapie rozwoju i edukacji.

Na naszych kursach rozwijamy pamięć krótko- i długotrwałą. Wprowadzamy techniki pamięciowe, łącząc je z obrazem, ruchem i kolorem. Dzięki temu dzieci nie mają poczucia, że się uczą. Świetnie się bawiąc, zapamiętują: wyrazy, ciągi liczb, listy zakupów, numery telefonów, historie, daty.

CZYTANIE

im szybciej czytamy, tym dokładniej (precyzyjniej) poznajemy otaczający świat.

CZYTANIE

To bardzo uniwersalna umiejętność, która towarzyszy nam na każdym etapie życia. Czytamy, aby się uczyć i relaksować. Dzięki czytaniu rozwijamy nasze umiejętności oraz talenty. Wierzymy, że czytanie może sprawiać dużo przyjemności. Dlatego dzieci w wieku przedszkolnym uczymy czytać poprzez kąpiel wyrazową i całościowe spojrzenie na wyraz. Dzieci w wieku szkolnym uczymy przyśpieszania tempa czytania.

KREATYWNOŚĆ

pomaga nam rozwijać skrzydła.

KREATYWNOŚĆ

Na zajęciach poprzez gry dydaktyczne rozwijamy u dzieci kreatywność. Świat informacji i rozwoju technologicznego, w którym żyjemy, nie wpływa korzystnie na rozwój kreatywności. Dlatego właśnie ważnym elementem naszych kursów jest pobudzanie do twórczego myślenia.

WYOBRAŹNIA

odpowiada za realizację marzeń.

WYOBRAŹNIA

To cecha, dzięki której możemy ustalać cele, dokonywać kategoryzacji, aby w końcowym efekcie spełniać swoje marzenia. Wyobraźnia jest nam także niezbędna do przewidywania skutków i konsekwencji. Ostatnie badania wykazują, że wyobraźnia jest najbardziej pożądaną cechą u potencjalnych pracowników. Na naszych zajęciach rozwijamy wyobraźnię poprzez zabawy ruchowe, gry pedagogiczne oraz zadania grupowe.

EMOCJE

pomagają oceniać sytuację: współczuć, kochać, dzielić się.

EMOCJE

Na naszych kursach uczymy dzieci, że warto wyrażać emocje. Dzielimy się przeżyciami i doświadczeniami. Rozwijamy inteligencję emocjonalną oraz kompetencje kluczowe, takie jak: radość, dzielenie się, współczucie, akceptowanie drugiego człowieka, niesienie pomocy. Emocje wyrażamy poprzez zabawy dramowe, gry ruchowe (poczucie zwycięstwa, akceptacja porażki), a także twórczość i prace manualne.

AUTOPREZENTACJA

pomaga nam swobodnie pokazać siebie, nasze talenty i pasje.

AUTOPREZENTACJA

To niezwykle ważna cecha. Dzięki niej prezentujemy swoje umiejętności, mocne strony, talenty. 
Często ćwiczona doprowadza do osiągnięcia dużej swobody wypowiedzi nawet przy czynnikach stresowych
(egzamin, sprawdzian, rozmowa kwalifikacyjna, wystąpienie publiczne, szkolenie).
Na naszych zajęciach podnosimy poziom autoprezentacji już u dzieci w wieku przedszkolnym.

RELAKS

umiejętnie uwalnia nas od napięć i stresu.

RELAKS

Poziom stresu u dzieci wzrasta w dużym tempie. Metody relaksacyjne zostały już wdrożone do sytemu edukacji w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Skandynawii. Poprzez ćwiczenia rozluźniające podnosimy u dzieci świadomość ich ciała. Pokazujemy jak zauważyć napięcia oraz w jaki sposób je rozluźnić. Uczymy dzieci jak wykorzystywać relaksację do osiągnięcia wysokiego poziomu koncentracji i szybkiej nauki.

Wszystkie prawa zastrzeżone. | Wdrożenie: www:fwojcik.pl